e. Ken Warkentin
u. Daydream Hanover
ue. Cantab Hall

Länk till Svensk Travsport

e. Maharajah
u. Daydream Hanover
ue. Cantab Hall

Länk till Svensk Travsport