Victoriasbelfaveur vann i Boden den 5 jan på ett enkelt sätt över 2640m sen det värsta hotet felade 400 m före mål.