var sin 3;dje placering tog Enge Kevin och Enge Astarte på Boden 20 februari. I dessa OS tider må alla placeringar räknas!