Följande hästar på listan

säljs på Kriterieauktionen online auktion 24-26 september