ENGE KEVIN vann på Axvalla för lärlingen Alex Persson