Janina Seppälä gjorde en ”Svanstethare” – hade spår 10. Kom först i mål! Strålande!