Dame Dream tog en fin seger

värd 100.000 kr på Örebrotravet den 4/5
Tränaren o kusken Markus Swedberg lotsade Dame Dream säkert genom loppet,
och straxt innan mål var segern klar.
Grattis Team Swedberg och ägarna B Westerberg Skrot AB