YOUNG MYSTIC INTOG GÄVLE

,

Osannolik spurt av Young Mystic ledde till seger på Gävle. Välkommet för Stefan Arvidsson och oss.