Crimson Pirate

vann den 30/1 på Östersund på ett väldigt bra vis
på tiden 16,6 2140 m
Stort Grattis till alla inblandade