Justin e Rite on Line – Afrodite Broline vann i Monté 4/11 på Romme
Stabilt iväg till andra ytter, efter 500 m tog Justin över.
Justin tycktes sacka lite mitt på sista lång men fick syn på antagonisten
Moule i periferen och sköt iväg igen. Höll sedan undan till säker seger.
Lysande insats av ekipaget.