Wilding E.går som tåget. Vann igen på Åby. Tredje vinsten / fjärde starten.GRATTIS alla
inblandade.