Årets travgala Visbytravet var ett mycket trevligt arrangemang
Många prisades och stämnngen var god.
2012 års uppfödarpris som bäste uppfödare på Gotland fick vi mota, och det känns hedersamt.
Våra uppfödningar har sprungit in 2,3 miljoner under 2012.
Vi tackar alla ni hästägare som med våra uppfödningar bidragit till detta fantaskiska resultat