Uppdaterat på hemsidan! 1-åringar och föl

Årets föl:

Sto e Nuncio u Abbie MM mf Scarlet Knight

Sto e Magic Tonight u Premium Lady mf Turbo Thrust

Hingst e Readly Express u Love Rocks On mf Andover Hall

Hingst e Googoo Gaagaa u Stelina mf Order by Fax

Anmälda till Kriterieauktion (1-åringar):

Sto e Readly Express u Love Rocks On mf Andover Hall

Hingst e Explosive Matter u Djerba Oldeson mf Ready Cash

Hingst e Ken Warkentin u Stelina mf Order by Fax

Hingst e Ken Warkentin u Abbie MM mf Scarlet Knight

Hingst e Djali Boko u Islay Mist mf Buvetier d’Aunou

Kom gärna förbi och kika! Ring Henrik 070-669 12 24. Readly-stoet (1-åringen) går närmast Visbytravet, närmare bestämt i Endre 1 mil från Visbytravet.

.