Green Chili

e. Brandy Hanover
u. O`chita
ue. Linus T.

Länk till Svensk Travsport