Så nära för Rite Key

Rite Key 5 år e. Rite on Line – Com Baby gjorde ett otroligt insats på V75 Bergsåker 25/8 på fina tiden 12.8am
Rygg ledaren och tog över 300 m kvar men blev slagen med nos av Hallelujamoment F i högt tempo.
Vilken känsla att se Rite Key åter i fighter striden.